Våra leveranser av stålkonstruktioner CE-märkta och certifierade enligt EN1090-2

Välkommen till ABC Solutions

Utrymningstrappor, räcken, gallerdurk från ABC Solutions, Nordbygg 2014

Företaget för dig som vill ha en långsiktig produktions- och konstruktionspartner. Här hittar du tex trappor, ramper, räcken och gallerdurk. Vi levererar både till industri- och bostadsmarknaden.

Historia

ABC Solutions är en uppstickare på marknaden, med mångårig kompetens tack vare erfaren personal.

— Patric Winberg. VD, ABC Solutions

Vi startade historian i Norge, 2007 under ABC Metallprodukter AS. Firman var då ett renodlat konsultbolag för svetsverkstäder och byggare på den norska marknaden. Efterfrågan från denna marknad av monteringsklara konstruktioner gjorde att firman bytte inriktning 2009. Från skiss till färdig produkt,
klar att montera blev vårt arbetssätt.

I slutet av 2011 bytte firman namn till ABC Solutions och startade även sitt första försäljningskontor i Sverige. Expansionen fortsätter då en konstruktion från ABC Solutions skall ses som det självklara valet när det gäller kvalité, monteringsvänlighet och priseffektivitet.

Kvalitétspolicy

  • Vi skall leverera lätt och rätt,
    i tid.

  • ABC Solutions vidareutvecklar sina produkter och utbildar fortlöpande sina anställda för en långsiktig relation till både marknad och enskild.

  • ABC Solutions konstruerar och låter producera sitt sortiment i hög kvalité, samt för enklast möjliga montage för våra kunder.

Miljöpolicy

  • För att bidra till en bättre miljö skall ABC Solutions leverera material som ger minsta möjliga miljöpåverkan, som inte påverkar våra produkters kvalité och som samtidigt är ekonomisk rimligt.

  • ABC Solutions produkter såsom raka- och spiraltrappor har blivit A-klassade i Sunda Hus miljödatabas. Vi skall fortsätta arbetet för att behålla denna maximala klassning.

Produktion

Utbyggnaden av produktion stod klar december 2014

Del av utbyggnad 2015

Inför 2016 har vår produktionskapacitet av framförallt trappor, räcken och ramper utökats kraftigt. Detta för att täcka den växande efterfrågan från marknaden på våra konstruktioner. ABC Solutions Holding är även delägare i EDAB Industrilakkering AS. Specialister på, miljövänlig pulverlackering av varmförzinkat stål.
2015 © ABC Solutions Holding AS