Här finner du ett brett sortimant av gallerdurk. För konsultation, ring 0571 - 18 10 77

Typ av gallerdurk

Gallerdurk används till bland annat gånggaller, entrégaller, körbara galler, handikapp-/lastramper, stängsel, ventilationsgaller. ABC Solutions levererar de flesta gallerdurkstyper. Allt från obehandlade paneler, till syrafasta formankapade galler, klara för montage. Nedan ser du de vanligast förekommande lösningarna.

GD3438 (Press-svetsad gallerdurk)

GD3438 (Press-svetsad gallerdurk)

TYP: ABC Solutions, GD3438Standard gallerdurk med brett användningsområde och en mycket priseffektiv produktion.
Klicka på + för utökad information om GD3438

Användningsområden & produktinformation

Press-svetsad gallerdurk är den mest förekommande durken i Norden. Vår benämning GD3438 består av ett bärstål med c/c mått på 34 mm mellanrum och ett tvärstål med c/c 38 mm. Tvärstålet är gjort, av ett som på bilden tvinnad tråd, som ger en större halksäkerhet än vanlig rundstång. Denna kombination ger ett brett användingsområde för durken. Framförallt till lastramper, gångbanor, plattformar och körbara gallerdurksrännor. Men fungerar även utmärkt som exempelvis stegfyllnad till utrymningstrappor.

Bärstål 25-80 mm. & vikt/m2

Ca vikt/m2 för varmförzinkad gallerdurk av typen GD3438
För andra dim. kontakta ABC Solutions.
DIM. VIKT DIM. VIKT DIM. VIKT DIM. VIKT DIM. VIKT
25x2 14,8 kg 25x3 20,5 kg            
30x2 17,3 kg 30x3 24,2 kg 30x4 37,3 kg        
40x2 22,0 kg 40x3 32,8 kg 40x4 47,3 kg 40x5 57,6 kg 40x6 67,9 kg
    50x3 39,8 kg 50x4 57,3 kg 50x5 70,2 kg 50x6 83,1 kg
        60x4 67,3 kg 60x5 82,8 kg 60x6 98,3 kg
        70x4 77,3 kg 70x5 95,4 kg 70x6 113 kg
        80x4 87,3 kg 80x5 108 kg 80x6 129 kg

Lagerlista

Gångaller, lagerförda standardformat.
Storlek LxB Bärstål HxB Art nr VIKT/ST
Gallerdurk 500x1000 mm. (34x38) vfz 25x2 mm. 1282 8,0 kg
Gallerdurk 1000x500 mm. (34x38) vfz 25x2 mm. 1286 9,3 kg
Gallerdurk 600x1000 mm. (34x38) vfz 25x2 mm. 1283 9,6 kg
Gallerdurk 700x1000 mm. (34x38) vfz 25x2 mm 1284 11,2 kg
Gallerdurk 800x1000 mm. (34x38) vfz 25x2 mm 1285 12,6 kg
Gallerdurk 900x1000 mm. (34x38) vfz 25x2 mm 1350 14,0 kg
Gallerdurk 1000x1000 mm. (34x38) vfz 25x2 mm 1287 15,6 kg
Gallerdurk 1100x1000 mm. (34x38) vfz 30x2 mm 1382 19,7 kg
Gallerdurk 1200x1000 mm. (34x38) vfz 30x2 mm 1288 21,3 kg
Gallerdurk 1500x1000 mm. (34x38) vfz 40x2 mm 1456 33,5 kg

Gångaller, lagerförda gallerdurkspaneler.
Nedan paneler kan ej användas som gångaller i sin fulla längd utan understöd.
Storlek LxB Bärstål HxB Art nr VIKT/ST
Gallerdurk panel 3000x1000 mm. (34x38) vfz 30x2 mm (Okantad) 1483 50,2 kg
Gallerdurk panel 3000x1000 mm. (34x38) vfz 30x3 mm (Okantad) 1484 73,4 kg
Gallerdurk panel 3000x1000 mm. (34x38) vfz 40x3 mm (Okantad) 1504 97,9 kg

Körbar gallerdurk, lagerförda standardformat
Dim. för tung personbilstrafik (10kN/150x150 mm.)
Storlek LxB Bärstål HxB Art nr VIKT/ST
Körbar gallerdurk 300x1000 mm. (34x38) vfz 40x3 mm 1290 17,9 kg
Körbar gallerdurk 400x1000 mm. (34x38) vfz 50x3 mm 1501 19,9 kg
Körbar gallerdurk 500x1000 mm. (34x38) vfz 50x4 mm 1291 28,7 kg

A3311 (Pressin-/press-/A-durk)

A3311 (Pressin-/press-/A-durk)

TYP: ABC Solutions, A3311Entrégaller från lager eller önskade specialformat. Kan kompletteras med "ABC-borsten".
Klicka på + för utökad information om A3311

Användningsområden & produktinformation

Pressdurk, eller A-durk som den även kallas, produceras genom att ett stödstål av plattstål pressas in i ett skårat bärstål. Vår benämning A3311 består av ett bärstål med c/c mått på 33 mm mellanrum och ett tvärstål med c/c 11 mm. Tvärstålet är gjort, av ett som på bilden, mindre plattstål. Metoden betyder att du får minimal masköppning. A3311 passar ypperligt som entrégaller och ventilationsgaller tack vare den av den smala masköppningn.
Pressdurk kan även med fördel användas som körbart galler då den har en jämn yta.

Bärstål 25-50 mm. & vikt/m2

Ca vikt/m2 för varmförzinkad gallerdurk av typen A3311
OBS! A3311 har egentligen inga begränsningar i önskat bärstål, nedan anges enbart
de vanligast förekommande. För andra dim. kontakta ABC Solutions.
            DIM. VIKT DIM. VIKT
            25x2 27,0 kg 25x3 36,4 kg
            30x2 32,2 kg 30x3 40,7 kg
            40x2 37,9 kg 40x3 49,2 kg
            50x2 43,5 kg 50x3 57,6 kg
                   
                   
                   

Lagerlista

A3311, lagerförda standardformat.
Första måttet anger bärstålets längd och bästa gångriktning.
Storlek LxB Bärstål HxB Art nr VIKT/ST
Entrégaller, press-in 500x1000 mm. (33x11) vfz 25x2 mm. 1274 13,5 kg
Entrégallar, press-in 600x750 mm. (33x11) vfz 25x2 mm. 1348 12,2 kg
Entrégaller, press-in 600x1000 mm. (33x11) vfz 25x2 mm. 1275 16,2 kg
Entrégaller, press-in 700x1000 mm. (33x11) vfz 25x2 mm 1276 18,9 kg
Entrégaller, press-in 750x1000 mm. (33x11) vfz 25x2 mm 1393 20,3 kg
Entrégaller, press-in 800x1000 mm. (33x11) vfz 25x2 mm 1277 21,6 kg
Entrégaller, press-in 900x1000 mm. (33x11) vfz 25x2 mm 1278 24,3 kg
Entrégaller, press-in 1000x1000 mm. (33x11) vfz 25x2 mm 1281 27,0 kg
Entrégaller, press-in 1000x500 mm. (33x11) vfz 25x2 mm 1279 13,5 kg
Entrégaller, press-in 1000x750 mm. (33x11) vfz 25x2 mm 1280 20,3 kg

GD1776 (Press-svetsad gallerdurk)

GD1776 (Press-svetsad gallerdurk)

TYP: ABC Solutions, GD1776Med bärstål dubbelt så tät som standarddurk, kan spännvidden ökas utan att påverka stålets höjd.
Klicka på + för utökad information om GD1776

Användningsområden & produktinformation

Press-svetsad gallerdurk är den mest förekommande durken i Norden. Vår benämning GD1576 består av ett bärstål med c/c mått på endast 15 mm mellanrum och ett tvärstål med c/c 76 mm. Tvärstålet är gjort, av ett som på bilden tvinnad tråd, som ger en större halksäkerhet än vanlig rundstång. Denna kombination ger ett brett användingsområde för durken. Tex för handikappramper, kulsäkra plattformat och gångbanor samt entrégaller mm.

Bärstål 25-30 mm. & vikt/m2

Ca vikt/m2 för varmförzinkad gallerdurk av typen GD1776
För andra dim. kontakta ABC Solutions.
            DIM. VIKT DIM. VIKT
            25x2 25,9 kg 25x3 39,1 kg
            30x2 30,9 kg 30x3 47,0 kg

WBB (Press-svetsad gallerdurk)

WBB (Press-svetsad gallerdurk)

TYP: ABC Solutions, WBBKanske den mest priseffektiva lösningen för kulsäkerhetskrav,
ø20 mm. till gångbanor på marknaden?Klicka på + för utökad information om WBB

Användningsområden & produktinformation

Press-svetsad gallerdurk med 20 mm kulsäkring. Vår benämningWBB (Wire between bearing) består av ett bärstål med c/c mått på 34 mm mellanrum och en stödstång med c/c 38 mm. I tillägg så kulsäkras gallerdurken med ett en stödstång, mellan bärstålen. En mycket priseffektiv lösning för tex kulsäker gångbana.

Bärstål 20-30 mm. & vikt/m2

Ca vikt/m2 för varmförzinkad gallerdurk av typen WBB
För andra dim. kontakta ABC Solutions.
            DIM. VIKT DIM. VIKT
            20x2 19,4 kg 20x3 22,5 kg
            25x2 20,7 kg 25x3 26,6 kg
            30x2 22,5 kg 30x3 30,3 kg

GD3419 (Press-svetsad gallerdurk)

GD3419 (Press-svetsad gallerdurk)

TYP: ABC Solutions, GD3419Kulsäker durk som passar till både plattformar och gångbryggor, samt för klacksäkra gallerdurksteg.
Klicka på + för utökad information om GD3419

Användningsområden & produktinformation

Press-svetsad gallerdurk med 15 mm kulsäkring. Vår benämning GD3419 består av ett bärstål med c/c mått på 34 mm mellanrum och en stödstång med c/c 19 mm. Detta ger en jämnare yta än WBB och kan med fördel användas där durken behöver vara klacksäker. Förslag på användningsområden är handikappramper, kul-/klacksäkra gångbanor samt steg- och planfyll.

Bärstål 25-80 mm. & vikt/m2

Ca vikt/m2 för varmförzinkad gallerdurk av typen GD3419
För andra dim. kontakta ABC Solutions.
DIM. VIKT DIM. VIKT DIM. VIKT DIM. VIKT DIM. VIKT
25x2 19,8 kg 25x3 25,5 kg            
30x2 22,3 kg 30x3 29,2 kg 30x4 42,3 kg        
40x2 27,0 kg 40x3 37,8 kg 40x4 52,3 kg 40x5 62,6 kg 40x6 72,9 kg
    50x3 44,8 kg 50x4 62,3 kg 50x5 75,2 kg 50x6 88,1 kg
        60x4 72,3 kg 60x5 87,8 kg 60x6 103 kg
        70x4 82,3 kg 70x5 100 kg 70x6 118 kg
        80x4 92,3 kg 80x5 113 kg 80x6 134 kg

GD3438 st (Press-svetsad gallerdurk, sågtandad)

GD3438 st (Press-svetsad gallerdurk)

TYP: ABC Solutions, GD3438 stStandard gallerdurk med extra halksäkerhet.

Klicka på + för utökad information om GD3438 st

Användningsområden & produktinformation

Press-svetsad gallerdurk är den mest förekommande durken i Norden. Vår halksäkra GD3438 st består av ett bärstål med c/c mått på 34 mm mellanrum och ett tvärstål med c/c 38 mm. Tvärstålet är gjort, av ett som på bilden tvinnad tråd, som ger en större halksäkerhet än vanlig rundstång. Dessutom är bärstålet sågtandat för extra säkerhet. Halksäker gallerdurk GD3438 st passar perfekt till extra halksäkra gångbanor och plattformar samt lastramper odyl.

Bärstål 25-30 mm. & vikt/m2

Ca vikt/m2 för varmförzinkad gallerdurk av typen GD3438 st
För andra dim. kontakta ABC Solutions.
    DIM. VIKT DIM. VIKT DIM. VIKT DIM. VIKT
    25x2 14,8 kg 25x3 20,5 kg        
    30x2 17,3 kg 30x3 24,2 kg 30x4 37,3 kg 30x5 45,9 kg
    40x2 22,0 kg 40x3 32,8 kg        
        50x3 39,8 kg        

A3311 st (Pressin-/press-/A-durk, sågtandad)

A3311 st (Pressin-/press-/A-durk, sågtandad)

TYP: ABC Solutions, A3311 st


För bästa tänkbara entrégaller vill vi föreslå "A3311 st". Sågtandad förhindrar halka, liten maska förenklar för tex klackskor och kundvagnar.Klicka på + för utökad information om A3311 st

Användningsområden & produktinformation

Vår benämning A3311 st, består av ett bärstål med c/c mått på 33 mm mellanrum och ett tvärstål med c/c 11 mm. Tvärstålet är sågtandat vilket ger bästa möjliga halksäkerhet. Därför passar gallret ypperligt som entrégaller framförallt vid stora entréfält vid tex köpcentrum. Lösningen kan även med fördel användas som golvfyllnad i handikappsramper och är perfekt för bostadsanpassade gallerdurksteg.

Bärstål 25-50 mm. & vikt/m2

Ca vikt/m2 för varmförzinkad gallerdurk av typen A3311 st
För andra dim. kontakta ABC Solutions.
            DIM. VIKT DIM. VIKT
            25x2 27,0 kg 25x3 36,4 kg
            30x2 32,2 kg 30x3 40,7 kg
            40x2 37,9 kg 40x3 49,2 kg
            50x2 43,5 kg 50x3 57,6 kg

Offshore (Press-svetsad gallerdurk, sågtandad)

Offshore 34101 (Press-svetsad gallerdurk)

TYP: ABC Solutions, Offshore 34101
Framtagen för oljeplattformar, men passar även till gångbanan som kräver det lilla extra.Klicka på + för utökad information om Offshore 34101

Användningsområden & produktinformation

Standard lösning för bland annat oljeplattformar. Press-svetsad gallerdurk med 15 mm kulsäkring, samt sågtandat stödstål för maximal halksäkerhet. Bärstålen ligger som standard med c/c mått på 34 mm mellanrum och en stödstång med c/c 101 mm. I tillägg så kulsäkras gallerdurken med ett en stödstång, mellan bärstålen. Durken lämpar sig även mycket bra för att kombinera förhindrandet av halka, med kulsäkerhet på gångbana.

Bärstål 25-50 mm. & vikt/m2

Ca vikt/m2 för varmförzinkad gallerdurk av typen Offshore 34101
För andra dim. kontakta ABC Solutions.
        DIM. VIKT DIM. VIKT DIM. VIKT
        25x2 20,7 kg 25x3 26,6 kg    
        30x2 22,5 kg 30x3 30,3 kg    
        40x2 27,6 kg 40x3 37,6 kg 40x4 53,0 kg
        50x2 32,7 kg 50x3 46,4 kg 50x4 64,0 kg

2015 © ABC Solutions Holding AS