“ABC Solutions är en uppstickare på marknaden, med mångårig kompetens tack vare erfaren personal.”
— Patric Winberg,VD
ABC Solutions AB

ABC Solutions Holding

Det var 2007 som historien ABC Solutions startade, i Norge. Idén om att inte bara leverera monteringsklara trappor, räcken, ramper, gallerdurk och andra konstruktioner till den nordiska marknaden. Utan även jobba för flexibla och monteringsvänliga lösningar i nära samarbete med kunder och arkitekter.

Sen dess har vi tagit steg för steg och kan i dag känna stolthet att idén har blivit verklighet. Vi är nu företaget för dig som vill ha en pålitlig produktions- och konstruktionspartner.

Kvalitétspolicy

  • Vi skall leverera lätt och rätt, i tid.
  • ABC Solutions vidareutvecklar sina produkter och utbildar fortlöpande sina anställda för en långsiktig relation till både marknad och enskild.
  • ABC Solutions konstruerar och låter producera sitt sortiment i hög kvalité, samt för enklast möjliga montage för våra kunder.

Miljöpolicy

  • För att bidra till en bättre miljö skall ABC Solutions leverera material som ger minsta möjliga miljöpåverkan, som inte påverkar våra produkters kvalité och som samtidigt är ekonomisk rimligt.
  • ABC Solutions produkter såsom räcken, spiral- och raka trappor kan användas i miljöbyggnad guld. Produkterna är bedömda och finns med i SundaHus och Byggvarubedömningen. Vi skall fortsätta arbetet för att behålla eller uppnå maximal miljöklassificering.

Historia

2019 – Vi siktar mot framtiden och lägger extra mycket resurser på utveckling. För att möta marknadens behov av våra produkter, har vi startat planeringen av en ny och större fabrik.

2017 – ABC Solutions Holding AS firar 10 år! Omsättningen ökar med 35% mot året innan.

2016 – Kraftigt ökad produktionskapacitet ger över 97% leveranssäkerhet under året. Ännu ett nytt säljkontor i Norge startas.

2015 – Växtvärk! Omsättningen inom koncernen mer än dubblas och vi slåss med leveransproblem.

2014 – Tre nya säljkontor i Sverige startas, samt en logistikavdelning. ABC Solutions blir nu en koncern.

2012 – Nytt säljkontor i Norge. Utökad kapacitet inom konstruktion, IT, programutveckling.

2011 – Firmans ägarstruktur ändras och byter namn till ABC Solutions. Vi startar vårt första säljkontor/dotterbolag i Sverige.

2009 – Finanskrisen gör att det ej längre hållbart att bara ha en kund. Patric Winberg anlitas för marknadsföring och försäljning.

2007 – ABC Metallprodukter AS startas av bla Harald Bendiksen, som en separat konsultfirma för en större norsk mekanisk verkstad.

Håll dig uppdaterad om vad som sker i ABC Solutions