Handikappramper, lastramper

Ramper

Vi hjälper dig projektera bästa möjliga rullstolsramp eller lastramp. Med eller utan tillhörande trappa. Välkommen att kontakta oss.

EN 1090

Vi levererar CE-märkta ramper enligt de nya kraven EN 1090.

Gallerdurksramper från ABC Solutions.

Från projektering, till leverans av monteringsklara stålramper.

Utrymningstrappa Hotell 33 i Oslo

Ex. Barnsäker ramp

Denna ramp passar utmärkt vid tex skolor, butiker eller andra offentliga miljöer där barnsäkerhet krävs.

Ramp för kontor eller industri

Ex. Ramp med trappa

Dubbel ledstångsräcke för industri eller kontorsbygg, med tillhörande trappa av gallerdurkssteg.

Trappa för bostad med dubbel handlöpare

ex. Halksäker ramp

Det fyll vi anser är bästa möjliga för såväl bostad och offentlig miljö kallar vi LYX3311s, och är en småmaskad, sågtandad pressdurk.

Boverkets byggregler och detaljer för ramper kan kännas krångliga att följa. Beställer du en ramp från ABC Solutions, går vi gemensamt igenom bästa möjliga lösning för slutprodukten. Vi guidar dig så rampen inte bara passar på plats, utan även så den följer boverkets byggregler.

Rampen kan vara rak, L-formad eller U-formad. Detta avgörs beroende på vad det finns för platsbegränsningar, i förhållande till de krav som ställs av BBR.

Allmänt råd är att ramper bör ha en stigning på högst 1:12, vilket betyder att 1 meters höjdskillnad skall ha en 12 meter lång ramp. Men det bör även vara ett vilplan på minst 2 meter för varje 500 mm.

ABC Solutions levererar en mycket stabil & lättmonterad ramplösning och guidar dig genom BBR.

— ABC Solutions

Rampfyllnad

Gallerdurk, GD3438

Priseffektiv fyllnad för industri
Denna fyllnad passar sig bäst som industri eller lastramp. Masköppningen är ej anpassad för att gå med klack i.

Gallerdurk, GD1571

Marknadsstandard
Med ett tätliggande (c/c 15 mm) bärstål får du en jämn och fin yta att rulla på. Denna typen av rampfyllnad är den mest förekommande på marknaden.

A-durk, Lyx 3311s

Bäst för bostad offentlig miljö
Mycket halksäker handikappsramp tack vare det sågtandade stödstålet. Rampen är klacksäker och är lätt att ta sig upp på med rullstol.

Räckesalternativ för ramper

Standard steg av gallerdurk med c/c 34x38 maska

Enkelt räcke för ramp

Ramper från ABC Solutions levereras som standard med ø42 mm. dubbla handledare på höjderna 900 och 700 mm.

Kul-/Klacksäkert durksteg

Barnsäkert, för ramp

Önskar du barnsäkra din ramp videxempelvis höga fallhöjder, erbjuder vi ett barnsäkert räckesalternativ.

Ytbehandling

Varmförzinkade, galvaniserada ståltrappor från ABC Solutions

Varmförzinkning

Vanligaste och bästa ytbehandlingen mot rostangrepp. Hela produkten doppas i smält zink (450 °C) som tränger in överallt.

Legeringen som används består av zink, nickel och vismut. Metoden kallas även galvanisering eller kort ”galv” i folkmun.

Unika EDAB-metoden, men upp till 15 års garanti mot färgsläpp

EDAB-metoden

Pulverlackering på varmförzinkning är inga problem med ”nya” EDAB-metoden. Vi använder en helt miljövänlig förbehandling, som bygger på ett nanokeramiskt skikt för maximal vidhäftning mellan ”galv” och pulverlack.

Sandblästrad och pulverlackerad i RAL eller NCS

Blästrat & pulverlackat

En blästrad och pulverlackerad yta passar bäst inomhus, då den ej rostskyddas med varmförzinkning utan istället med ett vackert färglager.

Du kan få din trappa i valfri RAL eller NCS. Sandblästring innan lackering ger en jämn och fin yta.

Lackerade trappor

Blästrat & grundlackat

För platslackerad trappa, kan vi erbjuda den blästrad och grundad. Då utförs sista strykningen efter montage. Denna lösning passar bäst för trappan i torra inomhusmiljöer, eftersom den inte rostskyddats med varmförzinkning.

2015 © ABC Solutions Holding AS