Bilder på urval av tidigare levererade ramper av typen ABC Solutions.

Ramper, referens och inspiration

Ramp med halksäkert golv, utan räcke

Halksäker ramp

Ramp för bostadsrättsförening. Fyllnad av press-in durk som sågtandats.

Barnsäker ramp till skola

Handikappramp

Barnsäker U-formad handikappramp med mellanplan för skola.

2015 © ABC Solutions Holding AS